Tuinontwerp

De Haagse Hofdame ontwerpt de tuin die bij u past, een goed ontwerp is de basis voor de tuin waarin u zich thuis voelt.

De Haagse Hofdame legt natuurlijke tuinen aan. De essentie van natuurlijk tuinieren is meewerken met de natuur in plaats van ertegenin gaan. Je zoekt daarbij naar mogelijkheden om de inheemse planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen, want zij zijn afhankelijk van elkaar. De keuze valt daarbij op planten die zich zichtbaar prettig voelen: ze groeien vrijelijk, vlechten zich op een losse manier dooreen en verspreiden zich in groepen. De Haagse Hofdame gebruikt graag planten die bijen, vlinders en vogels aantrekken. Hierdoor ontstaan kleine biotopen, stukjes natuur in de stad.

De Haagse Hofdame verzorgt en restaureert ook oude tuinen. Kijk voor voorbeelden naar de hoftuin, de kloostertuin en de voortuin van het herenhuis.

Samen uw tuin ontwerpen

U kunt mij opdracht geven om samen met u bij u thuis uw toekomstige tuin te ontwerpen. In een paar dagdelen maken wij dan samen een ontwerp. Tekenmaterialen, schetspapier, informatie over planten en materialen breng ik mee. Zo kunnen wij samen alle veranderingen en verbeteringen bedenken en schetsen.
Afhankelijk van de grootte van uw tuin en specifieke vragen zijn 3 tot 4 dagdelen vaak voldoende om een globaal ontwerp te maken. U kunt ervoor kiezen om dit zelf verder uit te werken of ik kan dat voor u doen. Een beplantingsplan kan ik daarna eventueel ook voor u maken.
Het maken van een beplantingsplan gaat altijd op basis van een offerte.

Herontwerp uw tuin

Tijdens een eerste gesprek bekijken wij uw tuin en bespreken hoe deze eruit zou kunnen gaan zien.
Het is belangrijk om te kijken hoe zoveel mogelijk oude bomen en planten behouden kunnen worden en ze op te nemen in de toekomstige tuin. Ook zijn materialen als bijvoorbeeld bestrating vaak opnieuw te gebruiken.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe het met de gezondheid van de tuin gesteld is. Staan de planten op de goede plaats en op de geschikte grondsoort, is er voldoende licht?
Hoe is het met de gezondheid van de bodem, wat kan daar eventueel aan verbeterd kan worden? Een gezonde bodem is de basis voor een mooie tuin met gezonde planten die minder water nodig zullen hebben.

Ook is het ook belangrijk om te kijken wat er veranderd kan worden om goed voor vogels, vlinders, insecten en andere dieren in de tuin te zorgen.

Met de nadruk op het hergebruik van planten en bestaande materialen onderscheid ik mij van ontwerpers die liever van een heel nieuwe situatie uitgaan. Deze manier van werken is in het begin iets arbeidsintensiever want er moet zorgvuldig geïnventariseerd worden en bij de uitvoering moeten planten vaak opgepot worden om later teruggezet te worden, maar uiteindelijk is het eindresultaat duurzamer en minder kostbaar dan wanneer er een geheel nieuwe tuin aangelegd wordt.

Naar aanleiding van het eindresultaat kunt u besluiten om alles zelf uit te voeren of mijn hulp daarbij te vragen.

Een tuin in maart

Een tuin in juli

Een tuin in september

Een tuin in mei

Ontwerp met beplantingsplan voor een nieuwe tuin

Er zijn ook situaties waarin een geheel nieuwe tuin wenselijk is: bijvoorbeeld bij nieuwbouw of een tuin waar bewust voor een heel ander karakter gekozen wordt. Met uw wensen, uw huis en de omgeving voor ogen kunt u mij opdracht geven om een geheel nieuwe tuin te ontwerpen.

Proces van een nieuwe tuin:

 • een eerste gesprek
 • een schetsontwerp,
 • een tussentijdse bespreking van het ontwerp en daarna het
 • definitieve ontwerp met beplantingsplan: een tekening met de positie en de aantallen van de planten en bomen en een lijst met de Latijnse en Nederlandse namen van de planten

Een tuinontwerp bestaat uit

 • Een schetsontwerp
 • Een tussentijdse bespreking
 • Het definitieve ontwerp met beplantingsplan

Aanleg

Voor de aanleg van tuinen wordt altijd een offerte gemaakt en werk ik samen met andere ervaren vakmensen. Een jaar na de oplevering van de tuin kom ik bij u langs voor een evaluatiebezoek.

  Onderhoud

  Vakkundig onderhoud is van grote invloed op de sfeer en de kwaliteit van uw tuin. Het zorgt ervoor dat bomen, heesters en vaste planten zich mooi ontwikkelen. Door een goede verzorging van de bodem en – waar nodig – het gebruik van biologische bemesting blijven planten gezond en ontstaat een gezond bodemleven. Bijen, vlinders en andere insecten voelen zich thuis en vogels komen er graag.
  Ik werk samen met vakkundige collega’s zoals een ervaren boomverzorger voor de grotere snoeiwerkzaamheden, stratenmakers en specialisten op het gebied van de biologische bestrijding van ziekten.