Inleiding
U leest de privacyverklaring van De Haagse Hofdame.
Als u klant wordt, worden er bepaalde gegevens van u verzameld door De Haagse Hofdame. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring.

De Haagse Hofdame
KvK nummer: 27343756
Postadres: Lange Beestenmarkt 154, 2512EJ ‘s-Gravenhage
Email: info@haagsehofdame.nl

haagsehofdame.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en verzamelt geen informatie via deze website.

Website
Deze website maakt uitsluitend gebruik van zogenaamde functionele cookies. Daarvoor is een cookie banner (gelukkig) niet verplicht.

Klanten
Als u klant wordt bij De Haagse Hofdame worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt, uitsluitend ten behoeve van de (financiële) administratie:
– Voor en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@haagsehofdame.nl.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
De Haagse Hofdame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De Haagse Hofdame deelt uw persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze privacyverklaring is opgesteld en/of voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2023.